TN&A-uitgawes

Kliek op die ikoon om die uitgawe in PDF-formaat af te laai, of beskou die inhoudsopgawe deur op die ikoon te rus met jou muis.

2019

 

 

2018

 

 

2017

 

 

2016 
 

 

 

2015

2014

 

2013 

2012 

2011 

 

2010 

 

2009 

 

2008 

 

 

2007

 

2006 

 

2005 

 

 

2004

 

2003

 

2002 

 

2001 

 

2000 

 

1999 

 

1998 

 

TN&A 2019 nr. 2

TN&A 2019 nr. 1

TN&A 2018 nr. 2

TN&A 2018 nr. 1

TN&A 2017 nr. 2

TN&A 2017 nr. 1

TN&A 2016 nr. 2

TN&A 2016 nr. 1
 

TN&A 2015 nr. 2

TN&A 2015 nr. 1 

TN&A 2014 nr. 2

TN&A 2014 nr. 1 

TN&A 2013 nr. 2 

TN&A 2013 nr. 1 

TN&A 2012 nr. 2 

TN&A 2012 nr. 1

TN&A 2011 nr. 2 

TN&A 2011 nr. 1 

TN&A 2010 nr. 2 

TN&A 2010 nr. 1 

TN&A 2009 nr. 2 

TN&A 2009 nr. 1 

TN&A 2008 nr. 2 

TN&A 2008 nr. 1 

TN&A 2007 nr. 2 

TN&A 2007 nr. 1 

TN&A 2006 nr. 2 

TN&A 2006 nr. 1 

TN&A 2005 nr. 2 

TN&A 2005 nr. 1 

TN&A 2004 nr. 2 

TN&A 2004 nr. 1 

TN&A 2003 nr. 2

TN&A 2003 nr. 1 

TN&A 2002 nr. 2 

TN&A 2002 nr. 1 

TN&A 2001 nr. 2 

TN&A 2001 nr. 1 

TN&A 2000 nr. 2 

TN&A 2000 nr. 1 

TN&A 1999 nr. 2 

TN&A 1999 nr. 1 

TN&A 1998 nr. 2 

TN&A 1998 nr. 1 

N&A 2018 nr 1 - Inhoudsopgawe: Redaksioneel (Marni Bonthuys) / Voorwoord (Steward van Wyk en Victor Teise) / Oranjerivierafrikaans: van gemarginaliseerde en aanspraakmaker tot deelgenoot (Frank Hendricks) / Riekert, Weideman en Myburgh: die representasie van die Noordwesterse ruimte in drie Afrikaanse digbundels (Marni Bonthuys) / Het Vlaams en de variëteiten van het Afrikaans (Jacques Van Keymeulen) / Spore in die sand, oftewel regionale literatuur en aktualiteit: ’n perspektief uit enkele Noord-Kaapse tekste (Steward van Wyk) / Afrikaans se verborge Katolieke geskiedenis in die Noord-Kaap (Anastasia de Vries)
N&A 2018 nr 1 - Inhoudsopgawe: Redaksioneel (Marni Bonthuys) / Voorwoord (Steward van Wyk en Victor Teise) / Oranjerivierafrikaans: van gemarginaliseerde en aanspraakmaker tot deelgenoot (Frank Hendricks) / Riekert, Weideman en Myburgh: die representasie van die Noordwesterse ruimte in drie Afrikaanse digbundels (Marni Bonthuys) / Het Vlaams en de variëteiten van het Afrikaans (Jacques Van Keymeulen) / Spore in die sand, oftewel regionale literatuur en aktualiteit: ’n perspektief uit enkele Noord-Kaapse tekste (Steward van Wyk) / Afrikaans se verborge Katolieke geskiedenis in die Noord-Kaap (Anastasia de Vries)
N&A 2018 nr 1 - Inhoudsopgawe: Redaksioneel (Marni Bonthuys) / Voorwoord (Steward van Wyk en Victor Teise) / Oranjerivierafrikaans: van gemarginaliseerde en aanspraakmaker tot deelgenoot (Frank Hendricks) / Riekert, Weideman en Myburgh: die representasie van die Noordwesterse ruimte in drie Afrikaanse digbundels (Marni Bonthuys) / Het Vlaams en de variëteiten van het Afrikaans (Jacques Van Keymeulen) / Spore in die sand, oftewel regionale literatuur en aktualiteit: ’n perspektief uit enkele Noord-Kaapse tekste (Steward van Wyk) / Afrikaans se verborge Katolieke geskiedenis in die Noord-Kaap (Anastasia de Vries)
N&A 2018 nr 1 - Inhoudsopgawe: Redaksioneel (Marni Bonthuys) / Voorwoord (Steward van Wyk en Victor Teise) / Oranjerivierafrikaans: van gemarginaliseerde en aanspraakmaker tot deelgenoot (Frank Hendricks) / Riekert, Weideman en Myburgh: die representasie van die Noordwesterse ruimte in drie Afrikaanse digbundels (Marni Bonthuys) / Het Vlaams en de variëteiten van het Afrikaans (Jacques Van Keymeulen) / Spore in die sand, oftewel regionale literatuur en aktualiteit: ’n perspektief uit enkele Noord-Kaapse tekste (Steward van Wyk) / Afrikaans se verborge Katolieke geskiedenis in die Noord-Kaap (Anastasia de Vries)
TN&A 2017 nr. 2 - Inhoudsopgawe: Redaksioneel (Marni Bonthuys) / Menslike onpersoonlike voornaamwoorde in Nederlands vanuit ’n dubbelvraelysaanpak – ’n vergelyking met Afrikaans (Adri Breed en Daniel van Olmen) / ’n Vergelykende ondersoek: Debuutpryse vir Afrikaanse en Nederlandstalige poësie (1990-2009) (Marni Bonthuys) /  Deon Meyer se roman Proteus as ‘literaire thriller’
 (Willem de Vries en Wium van Zyl) /  Beeldvorming rond het werk van Breyten Breytenbach in het Vlaamse tijdschrift Revolver (Elke Seghers en Yves T’Sjoen) / Geskiedskrywing in Karel Schoeman se Skepelinge. Aanloop tot ’n roman (Daniel Sleigh)
TN&A 2017 nr. 1 - Inhoudsopgawe: Redaksioneel (Marni Bonthuys) / Voorwoord (Annelies Verdoolaege, Timothy Colleman, Jacques van Keymeulen en Yves T’Sjoen) / Op die spoor van ’n inklusiewe Afrikaanse tradisie (Hein Willemse) / Gebruikersgerigte korpussamestelling van ʼn veeltalige selfoonvakwoordeboek vir Taalopvoeding (Michele F. van der Merwe en Elsabé M. van der Merwe) / “The city is going to bear witness”: De Afrofuturistische stad als ruimte van verzet in Lauren Beukes’ Moxyland (2008) (Laura Engels) / 13 Uur van Deon Meyer in gesprek met merkers van sosiale identiteit in ’n stedelike konteks: Om in Kaapstad tuis te voel (Margriet van der Waal) / Van VOC-verversingspos tot V&A Waterfront, en verder: Die representasie van die Kaap in enkele gedigte (Ronel Foster)-
TN&A 2016 nr. 2 - Inhoudsopgawe: Redaksioneel (Marni Bonthuys) / Onder de Equator. De representatie van Sint-Helena en de zuidelijke zeeën onder Kaap de Goede Hoop in fictie over de zeereis per zeilschip tussen Nederland en Nederlands-Indië in 1850-1895 (CB van ’t Veer) / Die “produksie van teenwoordigheid” in Marlene van Niekerk se kortverhaalbundel, Die sneeuslaper (Anneli Groenewald) / ’n Vlietende, onkonvensionele greep op ’n herinneringsmoment in John Miles se Kroniek uit die doofpot, ’n polisieroman, gebaseer op die Derridiaanse baggermetafoor (Sandra van Reenen) / Oedipus in Vlaanderen: De moederfiguur in het werk van Herman Brusselmans (Rick Honings)
TN&A 2016 nr. 1 - Inhoudsopgawe: Redaksioneel (Marni Bonthuys) / Nawerkings van Herman Gorter se Mei (1889) en Verzen (1890) in die Afrikaanse digkuns (Bernard Odendaal) / 'n Diergerigte lesing van 'Beeld van 'n jeug: duif en perd' (Marius Crous) / Wat moesten de Suid-Afrikaantjies lezen? Nederlandse voorgeskrewe boeke 1938-1955 (Eep Francken) / Oor ANNA en andershede in die Afrikaanse leksikografie (Rufus Gouws) / Konjunksiemerkers: 'n Indeling in Afrikaans vir die gebruik in geskrewe akademiese argumente op universiteit (Zanette Meintjes)
 TN&A 2015 nr. 2 - Inhoudsopgawe: Redaksioneel (Phil van Schalkwyk) / Naklanke van Paul van Ostaijen se avant-gardistiese digkuns (-beskouings) in Afrikaans (deel 1) (Bernard Odendaal) / 'Poësie as spel': George Weideman oor die naklanke van Paul van Ostaijen se 'avant-gardistiese' poësie in sy eie digkuns (deel 2) (Bernard Odendaal) / Moord en muitery: Die verhaal van 'n slaweskip in twee jeugromans (Steward van Wyk) / Afrikaans, gekry of gemaak? (Hans du Plessis)
TN&A 2015 nr. 1 - Inhoudsopgawe: Redaksioneel (Phil van Schalkwyk) | Afrikaans en 17de-eeuse briewe uit die see (C. Jac Conradie) | Die ontwikkeling van en die verbande tussen die Nederlandstalige en die Afrikaanse letterkunde (deel 2) (H.P. van Coller) | De verspreiding van François Valentyns Oud en Nieuw Oost-Indiën in de achttiende en de negentiende eeuw (Siegfried Huigen) | Het ‘Vlaams’, een taal of een misverstand? (Jacques Van Keymeulen)
TN&A 2014 nr. 2 - Inhoudsopgawe: Redaksioneel (Phil van Schalkwyk) | Brieven als Buit: Zicht op het andere taalverleden (Marijke van der Wal) | Die ontwikkeling van en die verbande tussen die Nederlandstalige en die Afrikaanse letterkunde (deel 1) (H.P. van Coller) | ‘E-POS II’. Transnationale relaties in de poëzie van Peter Holvoet-Hanssen en Charl-Pierre Naudé (Yves T’Sjoen) | ‘Ho$h Hollanders’. Die Holland-merker in die 27-tronkbende (Tertius Kapp) | De status van het Afrikaans in Zuid-Afrika en in de Nederlandssprekende landen (Willy Martin)
TN&A 2014 nr. 1 - Inhoudsopgawe: Redaksioneel (Louise Viljoen) | Roosjes uit de hemeltuin: I H. Dorothea II H. Petronilla (Marius Crous) | Gedigte (Zandra Bezuidenhout) | “[T]og het iets gebeur […] iets wat die jare en die afstand en die aarselende, ontoereikende woorde oorlewe het”. Die gebeurtenis en die getuie in Karel Schoeman se Die uur van die engel (Willie Burger) | Perspektiewe op die kosmopolitisme en transnasionalisme in S.J. Naudé se Alfabet van die voëls (Louise Viljoen) | Opperman se “Ballade van die grysland” as representasie van digterlike vrees (Joan Hambidge) | “[D]ie koue bewe”. Stilstand en beweging in de orfische ruimte van Breyten Breytenbachs gedicht ‘autobiotrophy’ (Yves T’sjoen) | ’n Logografie van verdwyning: Breyten Breytenbach se vyf-en-veertig skemeraandsange uit die eenbeendanser se werkruimte (2014) (Helize van Vuuren) | Herinterpretasies van die Bybelse Moses en Eksodus in hedendaagse Afrikaanse gedigte en liriektekste (Gerda Engelbrecht) | Die gebruik va
TN&A 2013 nr. 2 - Inhoudsopgawe: Redaksioneel (Louise Viljoen) | Gedigte (Hennie van Coller) | Ronelda, Piet en Jan. (Post)koloniale stemmen over de eerste commandeur van Kaap de Goede Hoop (Eep Francken) | De autobiografische delen in Oud en Nieuw Oost-Indiën van François Valentyn (Siegfried Huigen) | “Een negerin, een slavin en meer niet”: aspekte van die uitbeelding van slawerny in Hoe duur was de suiker? (Cynthia McLeod) en Philida: ’n slaweroman (André P. Brink) (Steward van Wyk) | Tussen Vlaanderen en Zuid-Afrika. De gedichten van Marcel R. Breyne tijdens zijn krijgsgevangenschap in de Eerste Wereldoorlog (Geert Buelens) | Grense en “vitale melancholie” in die gedig “Goya als hond” van Stefan Hertmans (Hein Viljoen) | Koherensie in siklusse en gedigreekse van Willem van Toorn (Heilna du Plooy) 
TN&A 2013 nr. 1 - Inhoudsopgawe: Redaksioneel (Phil van Schalkwyk) | Het proces en de drijfveer: Een analyse van André Brinks Houd-den-bek via de theorieën van “law and literature” (Irma Bluijs) | Die storie van Afrikaans: Perspektiewe op die verlede, hede en toekoms (Wannie Carstens) | In terme van tyd: Tyd en temporaliteit in Agaat van Marlene van Niekerk (Heilna du Plooy) | “De niet weg te poetsen schaduwkant.” Nederlandse buitelandse korrespondente en hulle bediendes in post-apartheid Suid-Afrika (Ena Jansen) | Fokofpolisiekar en die musiek van vervreemding (Burgert Senekal) | Lucebert: Engele, die lelike, grense en die (on)volmaaktheid (Jacques van der Elst) | “Harlekijns in den bonten stoet”? ’n Herbesoek aan die vroeë komiese poësie in Afrikaans (Wium van Zyl)
TN&A 2012 nr. 2 - Inhoudsopgawe: Redaksioneel (Ronel Foster) | Jan Greshoffs eerste jaar in Zuid-Afrika: hoe een kosmopolitische Hollander een buitenstaander werd (Annemiek Recourt en Ena Jansen) | Jan F.E. Celliers over navolging van buitenlandse voorbeelden (Ingrid Glorie) |  “Dit innerlijk bedrijf, verzinnelijkt” - T.T. Cloete en J.H. Leopold (Heilna du Plooy) | Nederlandse herskrywings van Martinus Nijhoff se ikoniese gedig “Impasse” (Ronel Foster) | Sheila Cussons en Wilma Stockenström in de Nederlandse literatuur (Yves T’Sjoen) |  “Haar art was befok, haar gap was groovy”. Die resepsie van Ronelda Kamfer se Noudat slapende honde in Suid-Afrika en die Lae Lande (Nina Botes) | Trauma, religie en literatuur: Jan Siebelink, Willem Jan Otten en Louis Krüger (Chris van der Merwe) 
TN&A 2012 nr. 1 - Inhoudsopgawe: Redaksioneel (Ronel Foster) | De innemende verteller Louwrens Penning (Hans Ester) | Rob Antonissen in die Afrikaanse literatuursisteem (Bernard Odendaal en Hennie van Coller) | Breytenbach in Den Haag: Uit de geschiedenis van ’n Seisoen in die paradys. Met een inédit (Eep Francken) | Afrikaanse herskrywings van Martinus Nijhoff se ikoniese gedig “Impasse” (Ronel Foster) | Die “vertaling” van kulturele identiteit in Mamma Medea van Tom Lanoye (2001) en Antjie Krog (2002) (Lucelle Hough en Dorothea van Zyl | Amsterdam “deur die vensters van fiksie”. Literêre verbondenheid en relasionele ruimte in Die sneeuslaper van Marlene van Niekerk
TN&A 2011 nr. 2 - Inhoudsopgawe: Redaksioneel (Phil van Schalkwyk) | ANNA: ’n Nuwe leksikografiese benadering met nuwe strukture vir ou funksies en gevestigde gebruikers (Rufus H. Gouws) | ANNA: Een WOORDENBOEK met een NAAM (en wat er ACHTER steekt) (Willy Martin) | Sigbare en minder sigbare verhale in Komas uit ’n bamboesstok (D.J. Opperman) en Bres (Leonard Nolens) (Heilna du Plooy) |Die poëtikale poësie van Herman de Coninck (Shaun de Jager) | “De souteneur van zoveel kwaads”: Utopiese en distopiese elemente van die “Nuwe Suid-Afrika” in Tikkop (Adriaan van Dis)  (Steward van Wyk) | Beweging en stilstand in Tommy Wierenga se Joe Speedboot (Catrina Aldrich en Dorothea van Zyl) | Een omstreden schrijver: Nederlandse recensenten over André P. Brink (Natalia Borowska)  d (Igmar Koch) | Michiel Christiaan Vos: de eerste zwarte schrijver in Zuid-Afrika (Siegfried Huigen) | Afwesig uit kanon: die prosageskrifte van die Klerewerkers (Amanda Lourens) | Frans Kellendonk, Koos Pronsloo en de d
TN&A 2011 nr. 1 - Inhoudsopgawe: Redaksioneel (Phil van Schalkwyk) | J.M. Coetzee en die Nederlandse letterkunde (J.C. Kannemeyer) | Broeders en zusters, neven en nichten: Verbanden tussen de Vlaamse, Nederlandse en Afrikaanse literaturen (Geert Buelens) | Versoening as ’n dekmantel vir onreg: Die “strippe”-lewe van Nelson Mandela (Antjie Krog) |(Oop) plek(ke): Traumarepresentasie in Armando se De straat en het struikgewas (Cilliers van den Berg) | “Allengs wordt de spruyt een boom” II: De Stellenbossche studentenvereniging “Ons Spreekuur” en de literatuur (1895-1919) (Ingrid Glorie) | Verzoening en vervreemding: Representaties van het “Oosten” en het “Westen” in het werk van Nederlandse migrantenauteurs (Olf Praamstra)
TN&A 2010 nr. 2 - Inhoudsopgawe: Redaksioneel (Steward van Wyk, Wium van Zyl) | S.V. Petersen se poësie van verwantskap (Hein Willemse) | Op die taalspore van S.V. Petersen: ’n blik op sy verrekening van taaldiversiteit (Frank Hendricks) | S.V. Petersen, ’n pure impure digter of “siende blinde enkeling” (Wium van Zyl) |Erkenning-Herkenning-Ontkenning: Titus van Karin Amatmoekrim (M.Hum. Mursidah) |Van bloemenfeetjes en schraapzuchtige heksen, Chinese vrouwen in Indisch-Nederlands proza 1880-1950 (Widjajanti Dharmowijono) | “Die labirint van my geskiedenis”: J.M. Coetzee se voorgeslagte, wortels en die herkoms van sy skryftalent (J.C. Kannemeyer)
TN&A 2010 nr. 1 - Inhoudsopgawe: Redaksioneel (Steward van Wyk, Wium van Zyl) | Kultuurstereotipering in Nederlandse moedertaalhandboeke (A. Engelbrecht, L. Sercu, C.N. van der Westhuizen en E.T. van Praag) | “Allengs wordt de spruyt een boom” (I). De Stellenbosche studentenvereniging “Ons Spreekuur” (1895-1919) en de taalkwestie (Ingrid Glorie) | Tekstredactie – een wetenschappelijke onderbouw voor de praktijk (Kris van der Poel en WAM Carstens) |  J.M. Coetzee en de allegorische lectuur van zijn werk (A.M.A. van den Oever) |’n Literêr-historiese perspektief op die skeppende prosa van G.R. von Wielligh (H.P. van Coller) | Multatuli in Suid-Afrika (Wium van Zyl)
TN&A 2009 nr. 2 - Inhoudsopgawe: Redaksioneel (Steward van Wyk, Wium van Zyl) | “Drie keiserportrette” en die Romeinse geskiedenis in Nuwe verse van N.P. van Wyk Louw (Martjie Bosman) | Om Amsterdam te verbeel(d): ’n verkenning van die stadsruimte in 30 nagte in Amsterdam van Etienne van Heerden (Adéle Nel) | “[om] nou hier op oordeelsdag bontbokke te kom tel” – Wopko Jensma en die sensuurwetgewing van die jare sewentig (Leti Kleyn en Johann Lodewyk Marais) |“Die lied van die nuwe jong Suid-Afrika”: Die representasie van vervreemding in hedendaagse Afrikaanse protesmusiek (Burgert Senekal) |G.R. von Wielligh en die Afrikaanse taalbeweging (J.C. Steyn) | Landmeter Von Wielligh op ongekarteerde taallandskap (Corlietha Swart) 
TN&A 2009 nr. 1 - Inhoudsopgawe: Redaksioneel (Steward van Wyk, Wium van Zyl) | Slavernijromans als beginpunt voor een vergelijkend onderzoek tussen literatuur uit Zuid-Afrika en het Nederlands-Caribisch gebied (Ena Jansen) | Thomas François Burgers en die Nederlandse/Afrikaanse dorpsverhaal (Wium van Zyl) | Het literair motto: een raadsel dat om ontcijfering vraagt. Drie motto’s in Bidsprinkaan, ’n ware storie (2005) van André P. Brink (Inez Slagter en Ena Jansen) |“Vir elke daad is daar ’n tyd – C.J. Langenhoven, Etienne Leroux en die taak en visie van die skrywer (J.C. Kannemeyer) |De prekenbundel als getuigenis – Standaardafrikaans in de vroeg twintigste eeuw (H.P. Grebe) | Egidius as musikale interteks: Manifestasies van treur in Arnold van Wyk se Tristia (Mathildie Thom Wium)
TN&A 2008 nr. 2 - Inhoudsopgawe: Redaksioneel (Ronel Foster, Gasredakteur) | Die verhale in en om die verse, met spesifieke verwysing na “Het stuwmeer” van Willem van Toorn (Heilna du Plooy) | C. Louis Leipoldt en J. Slauerhoff se reisgedigte oor die Ooste (Johann Lodewyk Marais) | Migrante- of verplasingspoësie in Nederlands en Afrikaans, met spesifieke verwysing na gedigte van Mustafa Stitou en Sydda Essop (Ronel Foster) | “Zo helpt poëzie.” Die funksie van taal in die verwerking van die verlies van ’n kind (Renée Marais) | Humor in die geesgenootlike kinderpoësie van Anna M.G. Schmidt en Philip de Vos – boeiend tot in die fyn grein van die taal (Betsie van der Westhuizen) | “In de trein naar het diepe Kaapstad”. De maiden trip van Vlaams literair ambassadeur Karel Jonckheere in Zuid-Afrika: een reconstructie van Tjalie Robinson (Yves T’Sjoen) 
TN&A 2008 nr. 1 - Inhoudsopgawe: Redaksioneel | Literatuur als legitimasie (Ernst van Alphen) | Stories wat die waarheid lieg, en stories wat leuens verdoesel – ’n blik op op die “stories” in Indische Duinen (Adriaan van Dis, 1994), Sleuteloog (Hella Haase, 2002) en Agaat (Marlene van Niekerk, 2004) (Anette Jordaan) | Vaste werkwoordelijke verbindingen in het Nederlands en het Afrikaans (Joop van der Horst) | Het bos in. Een zoektocht naar middeleeuwse valkenliederen (Clara Strijbosch) | Seleksie- en ordeningsbeginsels in Adriaen Coenen se sestiende eeuse visensiklopedie (P H Swanepoel) | Anak Betawie: ’n verkenning van die skryfwerk van Tjalie Robinson (Steward van Wyk) | 18de-eeuwse brieven, taalverandering en de “language history from below” (Marijke van der Wal) | Die vertaler as eindredakteur – “In plaats van de liefde” (Karin Ratering Arntz en Ena Jansen) | Grensoorskrydende passie in die poësie van Antjie Krog en Anna Enquist: vroueverskynsel, konvensie of vernuwing? (Dorothea v
TN&A 2007 nr. 2 - Inhoudsopgawe: Redaksioneel | Vergelyking in wysgerige en literatuurwetenskaplike perspektief (H.P. van Coller en D.F.M. Strauss) | De wet van behoud van poëzie (Maria van Daalen) | Straatname as Talige Merkers van die Verlede (Frank Hendricks) | Waarom muggenzifterij geen muggenzifterij is: recente Afrikaanse literaire werken in Nederlandse vertaling (Luc Renders) | Poëzie in een beeldcultuur (Geno Spoormans) | Twee “vrolijke schrijvers”. Boon, Van Niekerk en de vernieuwing van de roman (Annie van den Oever) | Over de eerste Nederlands-Engelse idioomlijst (Stanislaw Predota) | Die betroubare woord: ’n beskouing van Arabies-Afrikaanse, Maleierafrikaanse en Kaaps-Afrikaanse tekste as fonologiese bloudruk vir hedendaagse Praatafrikaans (Ernst Kotze)
TN&A 2007 nr. 1 - Inhoudsopgawe: Redaksioneel | Abraham H. de Vries as kanoniseerder van die Afrikaanse kortverhaal (J.C Kannemeyer) | “Ek en my bruin vriend”: politieke en kleurkwessies in kortverhale van Abraham H. de Vries (Steward van Wyk) | “Die doel van ’n storie is om dit te herskryf”. Abraham H. de Vries se eksperimentering met intertekstualiteit en die herskrywing van eie kortverhale (Dorothea van Zyl) | Drie dekades te kort (Abraham H. de Vries) | De Afrikaanse connectie van meester Huizing. Over een veenkoloniaal taalkundige (Jan Noordegraaf) | Kanoniseringsindikasies in die bestaande resepsietekste aangaande ses Afrikaanse digdebute (Elbie Adendorff) | Wat is poësie?: die misterie van ’n ondefinieerbare genre (Lina Spies) | “Zij slapen. Eeuwen diep in mij”. De familiegeschiedenis afgebakend als een nieuw literair genre (Karin Ratering Arnst en Ena Jansen)
TN&A 2006 nr. 2 - Inhoudsopgawe: Redaksioneel | Danksy die dinge. Die huis en die Self in enkele naoorlogse Nederlandstalige en Afrikaanse gedigte (Barbara Kalla en Phil van Schalkwyk) | Durée van die poësie – simboliese tydloosheid. T.T. Cloete in gesprek met J.W.F. Werumeus Buning (Rensia Robinson) | Die verwantskap tussen Elisabeth Eybers en M. Vasalis (Lina Spies) | Drie gevalle van ‘oorgrens-funksionering’ tussen die Afrikaanse en Nederlandse literatuursisteme gedurende die twintigste eeu: H.A. Mulder, Jan Greshoff en Elisabeth Eybers (H.P. van Coller en B.J. Odendaal) | Twee digters op die podium: performatiwiteit in die oeuvres van Antjie Krog en Tom Lanoye (Jacomien van Niekerk) | “Kleine Jantje kreeg een vlieger.” Oor die ontwikkeling van die Nederlandse en die Afrikaanse smartlap (Carel Jansen en Marijke Meijer Drees) | “Planke toe met die poësie!” ’n Voorlopige ondersoek na performances en happenings in die Nederlandse en Afrikaanse poësiesisteme (Elbie Adendorff)
TN&A 2006 nr. 1 - Inhoudsopgawe: Om die grens oor te steek: Enkele bemiddelaars in drie romans van Lettie Viljoen/ Ingrid Winterbach l (Lenelle Foster) | Die dinamika van Kaaps-Hollands – belangrike nuwe insigte in die ontwikkeling en standaardisering van Afrikaans (H.P Grebe) | “Veral ons Vrystaters sal u daarvoor dankbaar bly.” Die ontvangs van Anna Barry se Boereoorlogdagboek Ons Japie (1960) (Ena Jansen) | Nomadisme en liminaliteit: De geheimzinnige verdwijning van Toorberg (Gitte Postel) |Mwana of Bwana Kitoko: een letter maakt een wereld van verschil (Luc Renders) |Die gesprek met Breytenbach Deel 1: Afrikaanse digters se poëtiese reaksie op Breytenbach as openbare figuur (Louise Viljoen) | “Hollands kom vanself” – Dutch instruction in the colony of Natal (1893 -1902) (Johan M. Wassermann)
TN&A 2005 nr. 2 - Inhoudsopgawe: Redactioneel | Volstrekt herkenbaar. Ironisch realisme, autobiografisch schrijven en feminisme in de jaren zeventig (Sander Bax) | Deugnieten en leugenaars. Seksuele initiatie in Vlaams proza (Elke Brems) | Autobiografisch schrijven in recente dichtbundels: Stategieën van expliciete zelfreferentie en ontkenning (Odile Heynders) | Retrospectieve teleologie en seksuele identiteit: de “autobiografische vertelwijze” in Dubbelliefde (Andrea Lion) | Achterbergs autobiografie (Maaike Meijer) | Konfrontasie en vergifnis: ’n Outobiografiese lesing van Boesman my seun deur Deon Opperman (Hennie van Coller en Anthea van Jaarsveld) | Wit mans, swart vroue: Man-Bitch van Johan van Wyk (2001) en Kontrei van Kleinboer (2003) as seksuele outobiografieë (Andries Visagie)
TN&A 2005 nr. 1 - Inhoudsopgawe:  ’n Resepsie-ondersoek na die 6 debuutdigbundels van 1999 – 2000 (Elbie Adendorff en Ronel Foster) | Neerlandismen, pidginismen en Afrikaans in brieven van twee Khoekhoen uit 1800 (Hans den Besten) | Die vader-seun-verhouding binne ’n postkoloniale konteks: Indische duinen (1994) van Adriaan van Dis (Gijs Dubbeld en Andries Visagie) | ’n Rooikopvrou met ’n verehoedjie?: Die manifestasie(s) en die rol van trieksterfiguur in Ingrid Winterbach se Niggie (Thys Human) |Kleedbenaminge: ’n Etimologiese verkenning (Johan Lubbe) | Die verhouding tussen (in)formele en (Nie-)Standaardgespreksafrikaans: die populêre stereotipe van registermarkering soos weergegee in die geïdealiseerde spraak van 7de laan (Gerald Stell en Ilse Feinauer)
TN&A 2004 nr. 2 - Inhoudsopgawe: Poësie as herskrywing van die geskiedenis. Pirow Bekker se historiografiese metagedig "Apollo Smintheus" (Ronel Foster) | 'n Prys om te betaal? Die belang van historiese taalnavorsing in 'n etnies verdeelde samelewing (H.P.Grebe) | Een "Zwarte Legende" over het Nederlandse kolonialisme in de Travels (1801-1804) van John Barrow (Siegfried Huigen) | Wonderbaarlike volke en monsterdiere in Der naturen bloeme van Jacob van Maerlant en die kognitiewe verankering van denkbeeldige kategorieë in die Middeleeuse lewens- en wêreldbeskouing (Piet Swanepoel) | Travestie en gay identiteit in Volmink (1981) van Hennie Aucamp (Andries Visagie)
TN&A 2004 nr. 1 - Inhoudsopgawe: De memsahib, de njonja en de njai. Seksuele moraal in de koloniale literatuur van het fin de siècle (Jacqueline Bel) | Die boekstawing van die sewentiende-eeuse landsreise. Die omsetting van gebeurtenis tot feit (Ronel Foster) | "...Een reuzen-taak, die bijna't onmogelijke vordert..." De boekenzendingen van het Algemeen Nederlandsch Verbond (1902-1927) (Ingrid Glorie) | Onder de stolp van de tijd vandaan: een voorstudie naar de standaardisering van Afrikaans (H.P. Grebe) | Gesprek tussen twee kontinente: Louis Krüger met Marnix Gijsen (Gretel Wybenga & Adèle Nel)
TN&A 2003 nr. 2 - Inhoudsopgawe: “Bolwerk teen tyd en vergetelheid”: Karel Schoeman se outobiografiese aantekeninge (Willie Burger) | White Skin, Black Masks: Breyten Breytenbach’s African Selves (J.U. Jacobs) | Campbell’s Autobiographies: Versions of a Life (Nicholas Meihuizen) | Bendegeweld, seksualiteit en manlike subjektiwiteit in die outobiografie van Joseph Marble (Andries Visage) | Generic and Discursive Tensions in Winnefred and Agnes: The True Story of Two Women by Agnes Lottering (M.J. Daymond) | “Ons samelewing sal nog ingewikkelder gemaak word.” Twee vertelmomente van Anna Barry se Boereoorlogdagboek (Ena Jansen) | Herinnerd Indië: Autobiografische teksten van Indische migrantenschrijvers (Pamela Parrtnama) | Presenting and Re-presenting the Past: African Childhood recalled (Gina Buijs)
TN&A 2003 nr. 1 -  Inhoudsopgawe: Die (on)effektiwiteit van MIV / vigs-voorligtingsveldtogte en –voorligtingstekste in Suid-Afrika: normatiewe raamwerke, probleme en riglyne vir oplossings (Piet Swanepoel) | De psychologie van veilige seks en tekstontwerp (Henk Boer en Adelia Carstens) | De invloed van voorbeeldgeschiedenissen in fear appeals op de perceptie van de eigen-effectiviteit en de acceptatie van de boodschap (Hans Hoeken en Dymphie Geurts) | Die oorredende invloed van sleng en bron-ontvanger-ooreenkomste in MIV / vigs-materiaal (1998) (Elvis Saal) | How effective is the Department of Health’s leaflet on HIV / AIDS Counselling for low literate South Africans? (Adelia Carstens en Maritha Snyman) | Be wise – condomize? Over de relevantie van de culturele achtergrond van in Nederland wonende Ghanezen voor voorlichting over HIV / AIDS (Carel Jansen)    TN&A 2002 nr. 2 
TN&A 2002 nr. 2 - Inhoudsopgawe: Epiloog by ’n “drama” in drie bedrywe: Eybers, Warren, Kannemeyer (Daniel Hugo) | Op weg na Welgevonden met emblematische uitrusting: Sewe dae by die Silbersteins gelezen in het kader van het embleem-onderzoek (Jerzy Koch en Julia Wysocka) | Die ontstaansgeskiedenis en agtergrond van Hubert du Plessis se liedere op Nederlandse tekste (Heinrich van der Mescht) | Hartland en Middelwêreld: die hantering van die spanning tussen die lokale en globale in Breytenbach se Dog Heart (1998) (Louise Viljoen) | “Ik de kameleon”. Hibriditeit in Henk van Woerden se trilogie oor Suid-Afrika (Andries Visagie) | “Ghi selt spreken dese woort”: Taalhandelinge en gender in die abel spel van Lanseloet van Denemerken (Rike Olivier)  ​
TN&A 2002 nr. 1 - Inhoudsopgawe:  Inleiding. Egodokumente in/en die literatuur anno 2002 (Ena Jansen) | Het onuitgegeven dagboek van een Parijse VOC-soldaat (1644-1651) (Dirk van der Cruysse) | “Want de egaliteit maalt de schepsels in het hoofd”. Egodocumenten, vrouwen en verre reizen (Marijke Barend) | “De groote waterheld”: een eerste verkenning van Geeraardt Brandts biografie Het leven en bedryf van den heere Michiel de Ruiter (1687) (H. Duits) | Vermakelijke verhalen van een natuurlijke natuur-onderzoeker. De literaire vormgeving van de reisverslagen van François le Vaillant (Siegfried Huygen) | Omgaan met dagboeken. Over de receptie van de dagboeken van Willem de Clercq en H.-F. Amiel (Margaretha H. Schenkeveld) | Women’s South African War testimonies: remembering, forgetting en forgiving in Should we forget? (Liz Stanley)
TN&A 2001 nr. 2 - Inhoudsopgawe:  Dans op een choreografie van gisteren. De Indo-romans van Alfred Birney (Wilfred Jonckheere) | Kun je met gedichten Nederlands leren? Jeugdpoëzie in het tweede-taalonderwijs (Josien Lalleman) | Letteren, tekstontwerp en digitalisering  (Alfons Maes & Carel Jansen) | Nederlandse pamfletten (ca. 1600 – 1750) als bron voor de literatuurgeschiedenis (Marijke Meijer Drees) | Oor die unieke en die universele in die Afrikaanse en Nederlandse etnobiologiese nomenklatuur (Piet Swanepoel) | Een “voorbeeldige lijderes”: lewen en werk van Ella Neethling (1862 – 1926) (Pieta van Beek) 
TN&A 2001 nr. 1 - Inhoudsopgawe: Een intellectueel in de vroege Kaapkolonie: de nalatenschap van Jan Willem van Grevenbroeck (1644-1726) (A.V. van Stekelenburg) | Expedities vanuit Fort Lijdzaamheijd: representaties van het binnenland van zuidelijk Afrika door VOC-reizigers in de achttiende eeuw (Siegfried Huigen) | “De geloofwaardigste berigten omtrent de Hollandsche Afrikanen en hunne republiek”: Jacobus Stuart se representasie van die Transvaalse geskiedenis en sy emigrasieplan (Paul Dunn) | ’n Pot “truffels en paardenstront”. Die diskoers oor postmodernisme en poësie in die Nederlandse taalgebied (P.H. Foster) | Nederland in de romans van Karel Schoeman (Renée Marais) | Spaces of nationness: on myth, masks, music and Afrikaner identity (Stephanus Muller)
TN&A 2000 nr. 2 - Inhoudsopgawe:  Die uiting van emosie in enkele middelnederlandse tekste (C. Jac Conradie) | Alice in die kasteel van Udolpho – Renate Dorrestein se diaboliese sprokies (Louis Gaigher) | Botaniese obsessies: tulipomania, orchidelirium (Erika Lemmer) | Tekskeuse by die onderrig van Nederlands (Renée Marais) | “Earthly paradise” or “scorched earth”? Perspectives on the (Belgian) Congo in women’s writing (Henriette Roos) | Enkele teksverwerkings uit die latere poësie van Anton von Wilderode (D.F Spangenberg) | Tekstoegang, teksbegrip en die skemas agter Afrikaanse en Nederlandse literêre tekste – enkele metodologiese vrae en peilers vir navorsing.
TN&A 2000 nr. 1 - Inhoudsopgawe:  “Waar hebben wij het aan verdiend?” ’n Beskouing van vier gedigte van Gerard Reve (Etienne Britz) | Terug na die plaas – postkoloniale herskrywing in Etienne van Heerden se Die stoetmeester (Herman Wasserman) | The fountain-head of Dutch fictional reconstructions of the Great Trek: J. Hendrik van Balen’s De Landverhuizers (Frederick Hale) | Wildheid en beschaving bij Peter Blum (Siegfried Huigen) | Maria (Murray) Neethling (1831-1912): een vergeten vrouwenschrijver uit Zuid-Afrika (Pieta van Beek)
TN&A 1999 nr. 2 - Inhoudsopgawe:  Afrikaanse drama en toneel oor die Anglo-Boereoorlog, 1900 -1920; aspekte van identiteit (J.L Coetser) | Differentiating the concentration camps in Chris C. Euvrard’s Twee Susters (Frederick Hale) | “Ek ook het besluit om van my bittere lydingskelk te vertel.” Het meervoudige (post)koloniale vertoog in autobiografische vrouwenteksten over de Zuid-Afrikaanse Oorlog (1899 -1902) (Ena Jansen) | Het Nederlanderkorps in de Boerenoorlog (Paul Schulten) | Die wek van belangstelling in die Anglo-Boereoorlog deur Die Huisgenoot onder J.M.H Viljoen (J.C Steyn) | | Op soek na goed en kwaad. Twee resente romans oor die Anglo-Boereoorlog (Chris van der Merwe)
TN&A 1999 nr. 1 - Inhoudsopgawe:  Die geding met die geheue: kontemporêre fiksie se bydrae tot teoretiese besinnings oor die historiografie (Etienne van Heerden) | Een nieuwe Nederlandse literatuurgeschiedenis (Eep Francken) | Kosmiese ironie in Harry Mulisch se De aanslag (Louis Venter) Voortrekker Values for Afrikaans Youth in Pieter van der Merwe Erasmus’s Twee Voortrekkertjies (Frederick Hale) | Leipolt, “oom Gert vertel” en Multatuli (Wium van Zyl) | “Het Babel van haar tijd”: Anna Maria van Schurman (1607 – 1678) en haar kennis van (oosterse) talen (Pieta van Beek)Addendum: noten bij artikel van Ena Jansen, “eene eeuw van onrecht” (Ena Jansen)
TN&A 1998 nr. 2 - Inhoudsopgawe:  Redaksioneel | “Eene eeuw van onrecht” – De ethische problemen van getuigenverslagen. Van Johanna van Warmelo tot Antjie Krog (Ena Jansen) | De Marges certaal: Vondels Jeptha in genderperspectief (Agnes Sneller) | Vechtlust of verliefdheid? Dichterlijke verbeeldingen van Jacoba van Beieren (Olga van Marion) | Klaar om te wenden? Nederlands als tweede taal op de grens van millennia (Alice van Kalsbeek) | Zo dichtbij en toch zo ver: Specifieke problemen van Afrikaanssprekenden die Nederlands leren (Dineke Ehlers) | Tweede-taalverwerwing van 18de-eeuws Nderlands: natuurlijke methode versus grammatica en woordenboek? (Marijke J. van der Wal) | Die opleiding van Suid-Afrikaanse tekswetenskappers op Nederlandse patroon (Piet Swanepoel)
TN&A 1998 nr. 1 - Inhoudsopgawe:  “Written with an eye on history”. Wartime Diaries of Internees as Testimonies of Captivity Literature (Esther Captain) | De onuitwisbare kenmerken van de zwarte stem. Over de stijl van Astrid H. Roemer(Michiel van Kempen) | Herschrijving in de Nederlandse koloniale literatuur? Albert Helmans De stlle plantage en De laaiende stilte.(Eep Francken) | De Opuscula Hebraea Graeca Latina et Gallica prosaica et metrica van Anna Maria van Schurman (1607–1678) als boek (Pieta van Beek) |Notwendiges Streben und notwendiger Verlust: Ironisierte Dekonstruktion und [poetischer] Konstruktivismus in Het volgende Verhaal von Cees Nooteboom. (Martina Elisabeth Eidecker) | Die “wellus van die vorm” as ’n poëtologiese oriëntering (Rensia Robinson)