top of page

Voorlegging van akademiese bydrae in TN&A

Akademiese bydraes tot die TN&A kan gerus aan die redakteur vir keuring voorgelê word:

 

Dr. Marni Bonthuys (Redakteur)
Departement Afrikaans en Nederlands
Universiteit van Wes-Kaapland
Privaatsak X17
Bellville
7535
Tel: 0219592112
E-pos: mbonthuys@uwc.ac.za

Kliek hier vir die riglyne vir skrywers.

Kliek hier om terug te gaan na die tydskriftuisblad.

bottom of page