top of page

Wisseldosentskap Suid-Afrika

Dit is vir ons heerlik om aan te kondig dat die Taalunie, in samewerking met ander kernvennote (soos die SAVN, IVN en verteenwoordigers van die Nederlandse en Belgiese regerings), vanaf 2022 'n stelsel van roterende Neerlandistiekleerstoele in Suid-Afrika en Namibië daarstel. Die leerstoele is spesifiek ingerig volgens ʼn behoeftebepaling wat by die Suider-Afrikaanse universiteitsdepartemente gemaak is in 2020. Die bekleërs van die twee leerstoele sal eerstetaalsprekers van Nederlands wees.
 

Die leerstoele was ʼn droom van Yves T'Sjoen van die Universiteit Gent. Ons bedank hom dan ook van harte vir hierdie inisiatief. Kris van de Poel van die Taalunie het met haar kennis, insig, ervaring en entoesiasme, met name rakende die Neerlandistiek in Suid-Afrika en Namibië, ʼn breë raamwerk vir die inkleding van die wisselleerstoele vasgestel. Baie dankie, Kris en span!
 

Die ooreenkoms behels nou twee leerstoele: Ten eerste, 'n jonger dosent wat spesifiek fokus op die verbetering van die taalbeheersing van studente; ten tweede, 'n meer ervare navorser vir die uitbou van 'n leerstoel in taalkunde, letterkunde en kultuurkunde van die Lae Lande in Suider-Afrika. Hierdie twee professionele persone sal op 'n jaarlikse basis vir ses tot agt weke aan 'n universiteit in Suid-Afrika of Namibië verbonde wees – een semester in die noorde van die land en een semester in die suide. Die SAVN sal as skakel tussen die Taalunie en gasuniversiteite dien en ook nou saamwerk met die Internationale Vereniging voor Neerlandisitiek (IVN). Die IVN sal daarvoor verantwoordelik wees om uit hulle netwerk dosente aan te wys vir die leerstoele.
 

In die eerste semester van 2022 sal ʼn universiteit in die Noorde (naamlik die Universiteit van Pretoria) die taalbeheersingleerstoel huisves, terwyl ʼn universiteit in die Suide die vakkundeleerstoel in die tweede semester van 2022 sal huisves.
 

Dit beteken dat ʼn universiteit in die Suide in die eerste semester van 2023 die geleentheid sal kry om die taalbeheersingleerstoel te huisves, en ʼn universiteit in die Noorde sal die vakkundeleerstoel in die tweede semester van 2023 kan huisves.

 

Vir meer inligting, kontak prof. Nerina Bosman vir meer inligting: nerina.bosman@up.ac.za
 

bottom of page