Leer Nederlands 

Hou hierdie ruimte dop. Binnekort sal 'n aanlynkursus om Nedelands te leer hier beskikbaar wees...

Vir meer inligting oor die beplande kursus, stuur gerus 'n boodskap vir Prof Angelique van Niekerk (vnieka@ufs.ac.za) of Prof Nerina Bosman (nerina.bosman@up.ac.za)