top of page

WORD 'N LID

As jy in die Neerlandistiek belangstel, kan jy by die SAVN aansluit. Lede van die SAVN ontvang die Tydskrif vir Nederlands en Afrikaans (TN&A) gratis. Sowel lede as nielede mag SAVN-geleenthede bywoon, maar tydens die driejaarlikse internasionale Neerlandistiekkongres het slegs lede tydens die algemene ledevergadering stemreg.

Ledegeld beloop R150,00 per jaar. 

Indien jy 'n lid wil word, vul asseblief die lidmaatskap in, en betaal die jaarlikse lidmaatskapfooi in die onderstaande bankrekening in:

                                                                Bankbesonderhede

                                                          Rekeningnaam:                   SA Vereniging vir Neerlandistiek

                                                                Rekeningnommer:              11 9015 4676

                                                                Rekeningtipe:                      Tjek

                                                                Banknaam:                           Absa

                                                                Taknaam:                             Ben Swartstraat

                                                                Takkode:                              632005

                                                                Swift/BIC                              ABSAZAJJ

'n Faktuur vir hernuwing van ledegeld sal jaarliks aan jou per e-pos gestuur word.

**Het jou inligting onlangs verander? 

Vul dan asseblief weer 'n lidmaatskapvorm in,

en ons sal jou inligting op ons ledelys bywerk.

bottom of page