top of page

Die SAVN-bestuur

Prof. Adri Breed

Voorsitter

Noordwes-Universiteit

Adri.breed@nwu.ac.za 

Prof. Nerina Bosman

Ondervoorsitter, gasdosentskappe en wisselleerstoele

Universiteit van Pretoria

nerina.bosman@up.ac.za

Me. Gonneke Groenen

Penningmeester en Winterskool

Noordwes-Universiteit

gonneke.groenen@nwu.ac.za

Dr. Sonja Loots

Sekretaris en ledesake

Universiteit van Kaapstad

sonja.loots@uct.ac.za 

Prof. Alwyn Roux

Webmeester en nuwe projekte

Unisa

erouxap@unisa.ac.za

Ad hoc-bestuurslede

Dr. Marni Bonthuys

Redakteur: TN&A

Universiteit van die Wes-Kaapland

mbonthuys@uwc.ac.za

Mnr. Marius Swart

Mederedakteur: TN&A

Universiteit Stellenbosch

mariusswart@sun.ac.za

19 Augustus 2022.jpeg
bottom of page