Die SAVN-bestuur

Prof. Nerina Bosman

Voorsitter

Universiteit van Pretoria

nerina.bosman@up.ac.za

012 420 2335 (w)

Prof. Adri Breed

Ondervoorsitter en webwerf

Noordwes-Universiteit

Adri.breed@nwu.ac.za 

018 299 1563 (w)

Prof. Steward van Wyk

Penningmeester en gasdosentskappe

Universiteit van die Wes-Kaapland

svanwyk@uwc.ac.za

021 959 2112 (w)

Dr. Sonja Loots

Sekretaris 

Universiteit van Kaapstad

sonja.loots@uct.ac.za 

021 650 2315 (w)

40428402_10156403712931043_2003606366752

Die SAVN-bestuur: Steward van Wyk, Adri Breed, Nerina Bosman en Sonja Loots by die IVN-colloquium 2018

Ad hoc-bestuurslede

Dr. Marni Bonthuys

Redakteur: TN&A

Universiteit van die Wes-Kaapland

mbonthuys@uwc.ac.za

0219592112

Prof. Yves T'Sjoen

Ex-officio bestuurslid

Universiteit Gent (België)

yves.tsjoen@ugent.be

Foto saam met SAVN bestuur met Jo.jpg

Die SAVN-bestuur saam met ons streek se verteenwoordiger van die Nederlandse Taalunie, Jo Sterckx.