Die SAVN-bestuur

Prof. Adri Breed

Voorsitter

Noordwes-Universiteit

Adri.breed@nwu.ac.za 

Dr. Sonja Loots

Universiteit van Kaapstad

sonja.loots@uct.ac.za 

Prof. Nerina Bosman

Universiteit van Pretoria

nerina.bosman@up.ac.za

Dr Alwyn Rouw

Unisa

erouxap@unisa.ac.za

Ad hoc-bestuurslede

Dr. Marni Bonthuys

Redakteur: TN&A

Universiteit van die Wes-Kaapland

mbonthuys@uwc.ac.za

Prof. Yves T'Sjoen

Ex-officio bestuurslid

Universiteit Gent (België)

yves.tsjoen@ugent.be