top of page

Die Neerlandistieknetwerk

NTU.png

Nederlandse Taalunie: Het Nederlands is een officiële taal in Nederland, België (Vlaanderen en Brussel), Suriname, Aruba, Curaçao en Sint-Maarten. Maar liefst 24 miljoen mensen spreken Nederlands. Voor al die mensen speelt de taal een belangrijke rol: het maakt deel uit van hun identiteit en cultuur en biedt kansen binnen hun samenleving en daarbuiten. De Taalunie is de beleidsorganisatie die het Nederlands ondersteunt.

sasnev.png

SASNEV: ’n Dinamiese, onafhanklike sentrum waar die kultuurbelange van Nederland, Vlaandere en Suid-Afrika ontmoet, primêr vir Afrikaanssprekendes, en met die doel om gedeelde taal- en ander kultuur-ervarings te bewerkstellig deur middel van aanvraag-gedrewe projekte.

Noordelike

Kennisnetwerk vir Neerlandistiek

NKN: ’n Suid-Afrikaanse liggaam ter bevordering van die universitêre Neerlandistiek en ter bevordering universitêre Neerlandistiek in die binneland van Suid-Afrika en ter ondersteuning van universitêre projekte met betrekking tot die Neerlandistiek in die binneland van Suid-Afrika. Vir meer inligting, kontak gerus die voorsitter, Me Renèe Marais: renee.marais@up.ac.za  

KAapse Forum vir Neerlandistiek

KFN: ’n Suid-Afrikaanse liggaam ter bevordering van die universitêre Neerlandistiek en ter bevordering universitêre Neerlandistiek in die Suide en kusgebied van Suid-Afrika en ter ondersteuning van universitêre projekte met betrekking tot die Neerlandistiek in die Suide en kusgebied van Suid-Afrika. Vir meer inligting, kontak gerus die voorsitter, Dr. Sonja Loots: sonja.loots@uct.ac.za 

ivn.png

De Internationale Vereniging voor Neerlandistiek (IVN), opgericht in 1970, vertegenwoordigt academici die zich bezighouden met de neerlandistiek in brede zin (taal- en letterkunde, cultuur, geschiedenis, kunstgeschiedenis, etc.) aan onderwijsinstellingen, instellingen van wetenschappelijk onderwijs en onderzoek, en anderszins gerelateerde instellingen in de hele wereld. De IVN biedt een forum voor de studie neerlandistiek in de ruimste zin van het woord, heeft bijna 600 leden in zo’n 40 landen en bedient daarmee jaarlijks zo’n 13.000 studenten (bron: TaalUnie.org). Voor haar werking ontvangt de vereniging financiële steun van de Taalunie.

Van ewijk.png

Die Van Ewijck-Stigting is in Kaapstad gevestig en bevorder al sedert die vroeë 1980’s kulturele bande tussen Nederland en Suid-Afrika. Die Van Ewijck-Stigting het ten doel om finansiële steun te verleen aan persone en instansies wat hulle daarvoor beywer om kulturele betrekkinge in die ruimste sin tussen Nederland en Suid-Afrika te bevorder.

litnet.png

LitNet is ’n onafhanklike joernaal op die internet, en word as gesamentlike onderneming deur Ligitprops 3042 BK en Media24 bedryf met Etienne van Heerden as stigter-redakteur.  Die LitNet-node vir geakkrediteerde akademiese skryfwerk in Afrikaans, LitNet Akademies, is 'n maatskappy sonder winsbejag.

biblionef.png

Biblionef is a registered Non-Profit Company and all donations made to the organisation are tax-deductible. Established in 1998 by a former Dutch Ambassador, Biblionef forms part of an international network of independent organisations with offices in Belgium, Netherlands, France, Suriname and Ghana. Biblionef donates new storybooks to organisations with an educational focus, e.g. schools, ECD Centre’s, literacy organisations, drop-in centres, children’s homes, etc. These books support endeavours to improve literacy levels and help create the right circumstances to foster a love for reading.

taalportaal.png

Taalportaal (or Language Portal) is an interactive knowledge base about Dutch, Frisian and Afrikaans. It provides access to a comprehensive and authoritative scientific grammar for these three languages.

Meertens.png

The Meertens Institute, established in 1926, has been a research institute of the Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences (KNAW) since 1952. We study the diversity in language and culture in the Netherlands.

LOGO-ZUIDAFRIKAHUIS.png

Het Zuid-Afrikahuis is een klein kennis- en cultuurhuis gevestigd in een monumentaal pand aan de Keizersgracht in Amsterdam. In het huis bevindt zich een  studiezaal en een klein theater.

voertaal.jpg

Voertaal is een gezamenlijk initiatief van Stichting Zuid-Afrikahuis Nederland (SZAHN) (Amsterdam, Nederland) en LitNet (Stellenbosch, Zuid-Afrika). De website richt zich op alle mensen die Nederlands en Afrikaans spreken in Nederland, Vlaanderen, Zuid-Afrika, Suriname, de Antillen en de diaspora. Doelstelling is de vanzelfsprekendheid van het Afrikaans en Nederlands als ‘lingua franca’ in het culturele en economische verkeer. De redactie wordt gevormd door onafhankelijke journalisten die niet gebonden zijn aan enigerlei politieke of religieuze beweging.

poeziecentrum.png

Poëziecentrum vzw is hét kennis- en expertisecentrum in Vlaanderen en Nederland voor Nederlandstalige poëzie, buitenlandse poëzie in Nederlandse vertaling, Nederlandstalige poëzie vertaald in andere talen en Zuid-Afrikaanse poëzie. Uniek in het hele taalgebied is de uitgebreide collectie en brede werking: documentatiecentrum, Poëziekrant, poëzieshop, uitgeverij en literaire programma’s/educatieve werking. Poëziecentrum is het eerste infopunt voor alle vragen over poëzie en promoot, ondersteunt, informeert, documenteert en organiseert voor diverse doelgroepen. Opgericht in 1980 is Poëziecentrum sinds 2003 gevestigd in het historische pand Het Toreken op de Gentse Vrijdagmarkt.

Poëziecentrum heeft als centraal doel: poëzie dichter brengen bij de mensen.

logo_UGent_EN_RGB_2400_color_crop.png

Het doel van het Gents Centrum voor het Afrikaans en de studie van Zuid-Afrika is de coördinatie van de onderzoeksactiviteiten met betrekking tot de taalkunde en letterkunde van het Afrikaans. Het Centrum brengt alle onderzoekers samen van de faculteit Letteren en Wijsbegeerte die een interesse hebben in het Afrikaans, de andere talen van Zuid-Afrika, of de talige en maatschappelijke situatie in Zuid-Afrika. De leden van de onderzoeksgroep behoren tot de vakgroepen Taalkunde, Letterkunde, Talen en Culturen en Kunst, Muziek en Theaterwetenschappen. De geassocieerde leden behoren tot universiteiten over de hele wereld.

anv.jpg

Het Algemeen Nederlands Verbond wil de samenwerking tussen Nederland en Vlaanderen op elk gebied bevorderen. De doelstellingen is de handhaving en de ontplooiing van de Nederlandse taal- en cultuurgemeenschap waar ook ter wereld, de bevordering van de culturele integratie van Nederland en Vlaanderen en het onderhouden van de verbindingen met de verwante taal, het Afrikaans, en met de daarmee verbonden cultuurgemeenschappen.

US.jpg

Fonds Neerlandistiek

Suider-Afrika aan  die 

Universiteit van Stellenbosh

Die Fonds Neerlandistiek Suider-Afrika aan die Universiteit van Stellenbosch stel in 2010 bedrae aan Suider-Afrikaanse navorsers beskikbaar ter ondersteuning van boekpublikasies, die organisering van wetenskaplike byeenkomste en die aankoop van onderrighulpmiddele op die gebied van die Neerlandistiek. Kontak vir Me. M. Hunter-Hüsselmann vir meer inligting - Tel: (021) 808-4623; E-pos: mh3@sun.ac.za

dbnl.jpg

De Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (DBNL) is een digitale collectie van teksten die behoren tot de Nederlandse letterkunde, taalkunde en cultuurgeschiedenis van de vroegste tijd tot heden. De collectie representeert het hele Nederlandse taalgebied en komt tot stand door een samenwerking tussen de Taalunie, de Vlaamse Erfgoedbibliotheek en de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag.

DBAT.png

Die Digitale Bibliografie van die Afrikaanse Taalkunde (DBAT) is ‘n omvattende katalogus van Afrikaanse taalkundebronne, en tans is byna 18 000 bronne op hierdie platvorm te vind. Die DBAT is geskoei op die digitale Bibliografie van de Nederlandse Taal- en Literatuurwetenschap (BNTL), wat saamgestel word deur die Huygens Instituut in Den Haag en deur die Bureau voor de Bibliografie van de Neerlandistiek in Brussel, en wat ook die Bibliografie van de Friese Taal- en Literatuurwetenschap insluit.

DBAL.png

Die Digitale Bibliografie van die Afrikaanse Letterkunde (DBAL) is ‘n katalogus van Afrikaanse letterkundebronne. Die DBAL is geskoei op die digitale Bibliografie van de Nederlandse Taal- en Literatuurwetenschap (BNTL), wat saamgestel word deur die Huygens Instituut in Den Haag en deur die Bureau voor de Bibliografie van de Neerlandistiek in Brussel, en wat ook die Bibliografie van de Friese Taal- en Literatuurwetenschap insluit.

Letterenfonds.png

Het Nederlands Letterenfonds stimuleert, door middel van beurzen en subsidies aan schrijvers, vertalers, uitgevers en festivals, de kwaliteit en diversiteit in de literatuur en draagt bij aan de verspreiding en promotie van de Nederlands- en Friestalige literatuur in binnen- en buitenland.

ViVA.png

Die Virtuele Instituut vir Afrikaans (VivA) is 'n navorsingsinstituut en diensverskaffer vir Afrikaans in digitale kontekste en is 'n geregistreerde maatskappy sonder winsoogmerk.

VivA se hoofdoelstellings is om die gebruik en gehalte van Afrikaans plaaslik en internasionaal uit te bou deur:

1) die beskrywing en bestudering van Afrikaans in sy volle omvang;

2) die ontwikkeling van omvattende digitale en ander hulpbronne, hulpmiddele en platforms vir gesproke en geskrewe Afrikaans; en

3) die lewering van 'n praktiese Afrikaanse taaldiens deur middel van tegnologie.

BNTL.gif

De Bibliografie van de Nederlandse taal en literatuurwetenschap bevat Nederlandse, Vlaamse en buitenlandse titels van publicaties over Nederlandse taal- en letterkunde uit de periode 1940 tot heden (dus geen primaire literatuur), waar mogelijk met een link naar de digitale volledige teksten. De nieuwe versie van de BNTL, die wordt onderhouden door het Huygens ING, is in april 2008 opengesteld voor gebruik. De BNTL wordt onderhouden door een interne redactie, maar ook gebruikers hebben de mogelijkheid om titels in te voeren. De BNTL is een product in ontwikkeling. Bij de recentste upgrade (april 2010) is onder andere de mogelijkheid gecreëerd om door middel van zgn. RSS feeds op de hoogte te blijven van recente toevoegingen aan de bibliografie. 

Samespraak_Logo.png

Samespraak is een online studiegroep die zich tot doel heeft gesteld gesprekken te initiëren en vensters te openen die uitzicht bieden op, naast de evidente verschillen, raakvlakken en culturele relaties tussen het Nederlands en het Afrikaans. Samespraak is niet alleen gericht op onderzoekers uit Zuid-Afrika, Namibië en de Lage Landen, maar ook op onderzoekers uit andere landen waar Nederlands en/of Afrikaans wordt gedoceerd. 

Samespraak is 'n aanlyn studiegroep wat daarop gemik is om gesprekke te begin en vensters oop te maak wat 'n blik bied op, benewens die ooglopende verskille, raakvlakke en kulturele verhoudings tussen Nederlands en Afrikaans. Samespraak is nie net gerig op navorsers van Suid-Afrika, Namibië en die Lae Lande nie, maar ook op navorsers van ander lande waar Nederlands en/of Afrikaans onderrig word.

bottom of page