top of page

GASDOSENTSKAPPE

Die finansiering van Neerlandse gasdosente by Suid-Afrikaanse universiteite 

 

Die SAVN begroot jaarliks vir die aanstel van gasdosente om só die onderrig van Nederlands aan universiteite te ondersteun. Hierdie gasdosentskappe word deur die Nederlandse Taalunie gefinansier en deur die SAVN geadministreer.

Voorwaardes en prosedure vir die aanstel van gasdosente:

  • Daar moet jaarliks om hierdie toekenning aansoek gedoen word.

  • Die fondse wat toegeken word, mag slegs gebruik word om ’n plaaslike Neerlandikus vir die aanbied van lesings te kontrakteer. (Indien ’n departement ’n buitelandse Neerlandikus as gasdosent wil uitnooi, moet die departement regstreeks by die Nederlandse Taalunie daarvoor aansoek doen.)

  • Die departement wat aansoek doen, moet ’n begroting indien wat volgens die SAVN se voorgeskrewe tariewe bereken is. As die begroting oorskry word, sal die departement die koste van die oorskryding self moet dra.

  • Die aansoek (en die begroting) moet volledig soos uiteengesit op die voorgeskrewe aansoekvorm ingedien word.

  • Die SAVN se penningmeester betaal die gasdosent se vergoeding regstreeks aan die gasdosent oor (betaling geskied dus nie deur die departement waar die gasdosent lesings aangebied het nie). Die SAVN word deur die wet verplig om 25% belasting van die gasdosent se vergoeding af te trek. Die SAVN se ouditeure sal ’n IRP5 aan die gasdosent uitreik.

  • Betaling geskied op versoek van die departement sodra die gasdosent se verpligtinge afgehandel is. Die departement moet hierdie versoek, saam met ’n kort verslaggie, by die penningmeester van die SAVN indien.

Die SAVN/Universiteit Leiden-gasdosentskap

Die SAVN-Universiteit Leiden gasdosentskap is jaarliks oop vir ’n dosent van Suid-Afrika om ’n semester lank in Leiden klas te gee. Vir meer besonderhede, kontak asseblief vir Nerina Bosman by nerina.bosman@up.ac.za

bottom of page