top of page

Ondersteuning vir navorsers en dosente

CNavT.jpg

Het Certificaat Nederlands als Vreemde Taal (CNaVT) is verantwoordelijk voor toetsing en certificering van leerders die het Nederlands als Vreemde Taal leren. Het CNaVT is een project van de Taalunie en wordt uitgevoerd door het Centrum voor Taal en Onderwijs (KU Leuven).

CTO.jpg

Het Centrum voor Taal en Onderwijs (CTO) is hèt Vlaamse expertisecentrum voor taalonderwijs. Het biedt ondersteuning rond diverse aspecten, onder andere: taalvaardigheidsonderwijs Nederlands, omgaan met meertaligheid in het onderwijs, NT2-onderwijs aan anderstaligen,  taalbeleid, taal in de niet-taalvakken, taakgericht taalonderwijs, evaluatie van taalontwikkeling. Het CTO is verbonden aan de Faculteit Letteren van de KU Leuven. Door de integratie van: onderzoek; ontwikkeling van didactisch materiaal, coaching en nascholing, staat het CTO met twee voeten in het Vlaamse onderzoeks- en onderwijsveld en heeft het internationale uitstraling in het domein 'Task Based Language Teaching' (TBLT). 

docentennascholing.png

Bij Docentennascholing.nl vind je binnenkort actuele cursussen, ontwikkeld door specialisten die hun sporen hebben verdiend in hun vak. Onze cursussen zijn toegankelijk en praktisch, maar vooral ook inspirerend! Pluk de vruchten van e-learning. Volledig online leren betekent tijd- en plaatsonafhankelijk leren. Dus je beslist zelf waar en wanneer je leert. Bovendien kun je in je eigen tempo leren. Interactief leren werkt motiverend. Docentennascholing.nl biedt inspirerende en kwalitatieve e-learning waarmee je op een praktische manier kunt blijven professionaliseren.

Van ewijk.png

Die Van Ewijck-Stigting is in Kaapstad gevestig en bevorder al sedert die vroeë 1980’s kulturele bande tussen Nederland en Suid-Afrika. Die Van Ewijck-Stigting het ten doel om finansiële steun te verleen aan persone en instansies wat hulle daarvoor beywer om kulturele betrekkinge in die ruimste sin tussen Nederland en Suid-Afrika te bevorder.

KAapse Forum vir Neerlandistiek

KFN: ’n Suid-Afrikaanse liggaam ter bevordering van die universitêre Neerlandistiek en ter bevordering universitêre Neerlandistiek in die Suide en kusgebied van Suid-Afrika en ter ondersteuning van universitêre projekte met betrekking tot die Neerlandistiek in die Suide en kusgebied van Suid-Afrika. Vir meer inligting, kontak gerus die voorsitter, Dr. Sonja Loots: sonja.loots@uct.ac.za 

Noordelike

Kennisnetwerk vir Neerlandistiek

NKN: ’n Suid-Afrikaanse liggaam ter bevordering van die universitêre Neerlandistiek en ter bevordering universitêre Neerlandistiek in die binneland van Suid-Afrika en ter ondersteuning van universitêre projekte met betrekking tot die Neerlandistiek in die binneland van Suid-Afrika. Vir meer inligting, kontak gerus die voorsitter, Me Renèe Marais: renee.marais@up.ac.za  

ivn.png

De Internationale Vereniging voor Neerlandistiek (IVN), opgericht in 1970, vertegenwoordigt academici die zich bezighouden met de neerlandistiek in brede zin (taal- en letterkunde, cultuur, geschiedenis, kunstgeschiedenis, etc.) aan onderwijsinstellingen, instellingen van wetenschappelijk onderwijs en onderzoek, en anderszins gerelateerde instellingen in de hele wereld. De IVN biedt een forum voor de studie neerlandistiek in de ruimste zin van het woord, heeft bijna 600 leden in zo’n 40 landen en bedient daarmee jaarlijks zo’n 13.000 studenten (bron: TaalUnie.org). Voor haar werking ontvangt de vereniging financiële steun van de Taalunie.

US.jpg

Fonds Neerlandistiek

Suider-Afrika aan  die 

Universiteit van Stellenbosh

Die Fonds Neerlandistiek Suider-Afrika aan die Universiteit van Stellenbosch stel in 2010 bedrae aan Suider-Afrikaanse navorsers beskikbaar ter ondersteuning van boekpublikasies, die organisering van wetenskaplike byeenkomste en die aankoop van onderrighulpmiddele op die gebied van die Neerlandistiek. Kontak vir Me. M. Hunter-Hüsselmann vir meer inligting - Tel: (021) 808-4623; E-pos: mh3@sun.ac.za

bottom of page