Ondersteuning vir studente

Beursgeleenthede vir studente

Die SAVN ken vanaf 2018 nie meer voor- of nagraadse studiebeurse toe nie. Dit is weens veranderinge in die befondsingstruktuur van die Nederlandse Taalunie. Ons wil u ook sterk aangemoedig om die volgende moontlikhede te ondersoek:

  • Daar is nuwe Mullerbeurse beskikbaar by UP en UWK

Winterschool

Die Neerlandistiek Winterschool vir studente word in 2019 deur die Universiteit van Pretoria aangebied. Vir meer inligting, kontak vir Prof Nerina Bosman (Nerina.Bosman@up.ac.za)

Taalunie Zomercursus Nederlands

Daar is elke jaar geleentheid vir studente om in België 'n Zomercursus Nederlands by te woon vir drie weke. Vir meer inligting oor 2019 se kursus, besoek http://taalunieversum.org/inhoud/cursussen-voor-studenten/taalunie-zomercursus-nederlands.

Gent.jpg

Gent in die aand. Foto geneem deur Adri Breed.