© 2018 SAVN

SAVN-kongres 2020

5-9 Julie 2020, Windhoek

Die kongresprogram sal hier gepubliseer word.

Hoofsprekers: 

  •  Prof Louise Viljoen (Stellenbosch Universiteit, Suid-Afrika)

  • Prof Gerhard van Huyssteen (Noordwes-Universiteit, Suid-Afrika)

  • Prof Marc van Oostendorp  (Radboud Universiteit, Nederland)

  • Prof Reinhild Vandekerckhove (Universiteit Antwerpen, België)

  • Prof Jerzy Koch (Adam Mickiewicz Universiteit in Poznań: Pole)

  • Prof Orsolya Réthelyi (Eötvös Loránd-Universiteit, Hongarye)