SAVN-kongres 2020

5-9 Julie 2020, Windhoek

Belangrike datums

Kongresdatums

5-9 Julie 2020

Oproep om bydraes

1 Desember 2019

Sperdatum vir indiening van referaatopsommings

17 Februarie 2020

Sperdatum vir aansoek om kongresbeurse

17 Februarie 2020

Registrasie:

Open 3 Maart 2020

Vroeë registrasie (Registrasiefooi: R1300)

3 Maart – 30 April 2020

Normale registrasie (Registrasiefooi: R1500)

1 Mei – 31 Mei 2020

Laat registrasie (Registrasiefooi: R1800)

vanaf 1 Junie 2020

Kennisgewings van aanvaarding

Voor of op 10 April 2020 

Kennisgewing van kongresbeurse

Voor of op 3 Maart 2020