top of page

Windhoek-kongres

8-10 Julie 2024

Who Are We
Uithoeke van die Neerlandistiek / Uithoeken van de Neerlandistiek

U word hartlik uitgenooi na die driejaarlikse internasionale Neerlandistiek-kongres wat deur die Suider-Afrikaanse Vereniging vir Neerlandistiek (SAVN) aangebied word, wat vanaf 8-10 Julie 2024 in Windhoek aangebied word. Hierdie konferensie het ten doel om akademiese navorsers in Neerlandistiek bymekaar te bring om die tema van "Uithoeke van die Neerlandistiek" te verken. 

U wordt van harte uitgenodigd voor de triënnale internationale Neerlandistiek conferentie, georganiseerd door de Suider-Afrikaanse Vereniging vir Neerlandistiek (SAVN), die zal plaatsvinden in Windhoek van 8 tot en met 10 juli 2024. Deze conferentie heeft als doel om academische onderzoekers in de Neerlandistiek samen te brengen om het thema "Uithoeke van die Neerlandistiek" te verkennen.

Teken in om die eerste woord te ontvang wanneer ons aanlyn gaan. /
Schrijf je in om als eerste het nieuws te ontvangen wanneer we live gaan.

Baie dankie! bedankt!

bottom of page