SAVN-kongres 2020

Die SAVN-bestuur is versigtig optimisties dat die uitgestelde SAVN-kongres van 2020, wél sal plaasvind van 3 - 8 Julie 2021 in Windhoek, Namibië.

Aangesien daar egter steeds te veel onsekerhede is, sal finale uitsluitsel oor die datum en aard van die 10de SAVN-kongres gegee word op Maandag 1 Maart 2021.

Die aankondiging sal op die webblad, sowel as in 'n e-pos aan alle lede en geregistreerde kongresbywoners gemaak word. 

© 2020 SAVN