SAVN-kongres 2020

Dit is met 'n jammer hart dat SAVN-bestuur alle SAVN-lede en -kongresbywoners in kennis moet stel dat die 10de internasionale kongres van die Suider-Afrikaanse Vereniging vir Neerlandistiek nie meer sal plaasvind van 5-9 Julie 2020 nie. Vanweë die onsekerheid rakende die impak wat die COVID-19-virus moontlik op Suider-Afrika kan hê in die komende maande, het die bestuur in oorleg met die Taalunie besluit om die kongres na 'n latere datum aan te skuif.

 

Die nuwe kongresdatum is 3 - 8 Julie 2021, steeds in Windhoek, Namibië. Teen einde Julie sal ons ook hier op die webblad aandui hoe ons reeds ingediende (maar ook nuwe of gewysigde) opsommings vir die kongres sal hanteer.

 

Ons is baie jammer vir die ongerief en onkoste wat ons besluit moontlik veroorsaak, maar ons vertrou dat ons lede, vanweë die erns van die saak, ons besluit sal ondersteun.

 

Die SAVN-bestuur

© 2020 SAVN