SAVN-kongres 2020

Die SAVN-bestuur moes weer die moeilike besluit neem om die beplande SAVN-kongres uit te stel na 'n latere datum.

Aangesien daar tans nog te veel onsekerhede rondom internasionale reisregulasies en imperkingsmaatreëls is, het ons besluit om die beplande driejaarlikse kongres van 2023 en uitgestelde kongres van 2020/2021 te kombineer en aan te bied in Julie 2022.

Hoewel ons hoop om steeds die volgende SAVN-kongres in Namibië aan te bied, sal die bestuur aan die einde van hierdie jaar - wanneer daar meer duidelikheid oor die stand van sake is - op 'n plek vir die kongres besluit. 

Die aankondiging sal binnekort  per 'n e-pos aan alle lede en geregistreerde kongresbywoners gemaak word.