SAVN-kongres 2020

Dit is met 'n jammer hart dat SAVN-bestuur alle SAVN-lede en -kongresbywoners in kennis moet stel dat die 10de internasionale kongres van die Suider-Afrikaanse Vereniging vir Neerlandistiek nie meer sal plaasvind van 5-9 Julie 2020 nie. Vanweë die onsekerheid rakende die impak wat die COVID-19-virus moontlik op Suider-Afrika kan hê in die komende maande, het die bestuur in oorleg met die Taalunie besluit om die kongres na 'n latere, maar nog onbekende, datum aan te skuif.

 

Die nuwe kongresdatum sal aan die einde van April aan alle lede en kongresdeelnemers gekommunikeer word, en dan sal daar ook 'n aanduiding gegee word rakende die wyse waarop ons reeds ingediende opsommings vir die kongres sal hanteer.

 

Ons is baie jammer vir die ongerief en onkoste wat ons besluit moontlik veroorsaak, maar ons vertrou dat ons lede, vanweë die erns van die saak, ons besluit sal ondersteun.

 

Die SAVN-bestuur

© 2020 SAVN