top of page

Taalunie verstevigt samenwerking met de afdelingen Nederlands en docentenplatforms in Zuid-Afrika

Nieuwsberichten

Taalunie verstevigt samenwerking met de afdelingen Nederlands en docentenplatforms in Zuid-Afrika

29/06/2017

De samenwerking met de afdelingen Nederlands en docentenplatforms consolideren en de band met het veld verder verstevigen. Dat zijn de belangrijkste doelstellingen van het bezoek van een Taalunie-delegatie deze week aan Zuid-Afrika.

Aanleiding voor het bezoek is de deelname aan die Suider-Afrikaanse Vereniging vir Neerlandistiek-kongres 2017. Hans Bennis, algemeen secretaris van de Taalunie, geeft een presentatie tijdens de opening van het congres. Voor Hans Bennis is dit het eerste bezoek aan het land in zijn huidige functie.

Sterke regio

Zuid-Afrika is een belangrijke, sterke en een van de grootste regio's in de internationale neerlandistiek met een hoog aantal studenten (ongeveer 1200) en docenten. Dit komt overeen met circa 10% van het totale aantal studenten Nederlands op universitair niveau in de wereld. Naast de historische band met het land en verwantschap met het Afrikaans, is de Zuid-Afrikaanse neerlandistiek ook op wetenschappelijk vlak bijzonder actief.

Kennisuitwisseling

Het bezoek zal verder in het teken staan van ontmoetingen en het uitwisselen van informatie en kennis. Er zal actuele informatie vergaard worden rond de neerlandistiek in Zuid-Afrika en Namibië, een workshop worden gegeven en advies verstrekt over de Taalunie en haar dienstverlening, zoals: financieringen voor afdelingen en platforms, de Taalunie Zomercursus Nederlands in Gent, docentennascholingen, het CNaVT en het gevarieerde aanbod aan didactische ondersteuning aan docenten.

Verder vindt er overleg plaats met de Vlaamse Vertegenwoordiging in Zuid-Afrika, de Nederlandse ambassade en AfriForum. En zal er gesproken worden over de toekomst en visie op de neerlandistiek in Zuid-Afrika.

TERUG NA ARGIEF

bottom of page