SAVN-kongres 2020

5-9 Julie 2020, Windhoek

Kongresvenue:

Hotel Safari, Windhoek, Namibië.

GPS koördinate: 

S22°35.940′
E017°04.972′

www.safarihotelsnamibia.com

Besoek aan Namibië

 • 'n Paspoort (wat nog geldig is vir ten minste 6 maande) is noodsaaklik vir internasionale besoekers (dus ook besoekers van Suid-Afrika en ander lande uit Afrika).

 • Besoekers van 'n aantal lande (o.a. Suid-Afrika, België, Nederland, Duitsland, die Verenigde State en  die Verenigde Koninkryk) hoef nie vooraf vir 'n visum aansoek te doen nie. Visums word op die lughawe of grenspos in Namibië uitgereik. 

 • Stawende dokumente van kongresbywoning of toerismebesoeke kan tydens paspoortkontrole gevra word. Dit is dus nodig om hierdie dokumentasie byderhand te hê op die lughawe of grenspos.

 • Meer inligting oor Namibië

Kongresverblyf:

Aangesien daar byna elke aand van die kongres sosiale aktiwiteite vir kongresbywoners georganiseer word, verkies ons dat alle kongresgangers by die kongresvenue (Hotel Safari/Safari Court Hotel) oornag.

Daar is egter 'n hele aantal ander verblyfopsies in die nabye omgewing (hoewel nie stapafstand) van die kongresvenue:

​Let wel: Alle verblyfbesprekings moet egter deur kongresdeelnemers self gemaak word.

 

Vervoerreëlings:

Let wel: Kongresbywoners is verantwoordelik vir hulle eie vervoer.

 • Die internasionale lughawe in Windhoek is Hosea Kutako International Airport, ongeveer 50km vanaf die kongresvenue.

 • Vervoer vanaf die lughawe na die kongresvenue kan gereël word deur die hotel wanneer verblyf bespreek word.

 • Daar is ook 'n aantal taxidienste in die stad beskikbaar (inligting sal tydens die kongres beskikbaar gestel word, maar navrae rondom vervoerreëlings kan intussen gerig word aan nerina.bosman@up.ac.za).

 • Daar is 'n aantal huurmotoragentskappe in Nambië.

  • Meeste Namibiese huurmotoragentskappe vereis 'n internasionale bestuurslisensie. 

  • Motors in Nambië ry, nes in Suid-Afrika, aan die linkerkant van die pad.

  • Die paaie in Namibië is meestal goed (spesifiek ook die pad tussen die lughawe en Windhoek), en is begaanbaar vir enige tipe voertuig (nie slegs vir 4x4's nie). 

Kongresbeurse

 • Die SAVN stel vyf kongresbeurse beskikbaar wat die volledige onkoste (dus die vervoer-, verblyf en registrasie-uitgawe) van die kongresganger sal betaal. Voorwaardes vir hierdie beurstoekenning:

  • Die aansoeker moet (teen ​17 Februarie 2019) 'n opsomming vir 'n kongresreferaat voorlê. Indien die referaatvoorlegging gekeur word, moet die voorlegging tydens die SAVN-kongres gelewer word.

  • Die aansoeker mag nie geaffilieer wees by enige instansie (byvoorbeeld 'n universiteit of akademiese organisasie) wat die aansoeker se verteenwoordiging by die kongres sou kon befonds nie.

  • Die aansoeker moet kan aantoon of motiveer dat hy/sy deurlopend by die Neerlandistiek betrokke is,  en waarom dit voordelig is vir die SAVN indien hy/sy wel die kongres bywoon.

  • Dit staan die SAVN-bestuur vry om nie al vyf beurse toe te ken nie. Indien meer as vyf beursaansoeke ontvang word, sal die bestuur - op grond van die motivering wat ingedien word - besluit watter teenwoordigheid is tot die grootste voordeel van die Neerlandistiekgemeenskap in Suider-Afrika. Die besluit van die bestuur is finaal. 

  • Aansoekers kan hier aansoek doen vir 'n kongresbeurs.

 • Suksesvolle aansoeke sal teen 3 Maart 2020 per e-pos verwittig word.